Sissi, Frans Josefs maka. Byst på innergården till den ungerska lutherska kyrkan i Cluj, Rumänien.

Sissi, Frans Josefs maka. Byst på innergården till den ungerska lutherska kyrkan i Cluj, Rumänien.