Telefon till förlaget: 076-169 33 86; e-post: info@perenn.com

Frans Josef - kejsare i katastrofernas tid av Ulf Irheden

Utgivningen sammanfaller med 100-årsminnet av första världskrigets slut och dubbelmonarkin Österrike-Ungerns fall. Författare: Ulf Irheden. Illustrerad med foton från Österrikiska nationalbibliotekets arkiv samt kartor. Formgivning och sättning: Håkan Lindgren.

Trådbundet mjukband med flikomslag

Format: 140 x 210 mm

Antal sidor: 366

Förlagspris: 150 kr

Vid beställning direkt från förlaget tillkommer moms 6 procent samt porto

Frans Josef, kejsare av Österrike 1848-1916 och kung av Ungern 1867-1916.Frans Josef, kejsare av Österrike 1848-1916 och kung av Ungern 1867-1916.

I otaliga skolor, offentliga lokaler och restauranger - från Innsbruck i väster till Lviv i öster, från Prag i norr till Dubrovnik i söder – hängde hans porträtt. Under 68 år styrde han Österrike-Ungern, det väldiga riket i Europas mitt. Generationer kom och gick, världen förändrades – och Frans Josef regerade vidare som om det inte fanns någon bortre gräns.

Men det gjorde det, förstås. Gammal och trött dog han 1916, mitt under det världskrig som han i hög grad var medskyldig till. Att rikets sammanbrott väntade runt hörnet, att klockan snart skulle klämta för huset Habsburg - den dynasti som länkat Centraleuropas öden under 650 år - kunde väl ingen riktigt ana då.

Under Frans Josefs styre duggade de politiska katastroferna tätt. Det mångnationella riket ställdes inför stora utmaningar i nationalismens tidevarv. Men det fanns också ljusare sidor. Tack vare det liberala samhällsklimatet framstod Wien kring sekelskiftet 1900 som en av Europas ledande kulturmetropoler.

Med kejsaren som utgångspunkt levandegör denna bok en hel epok. Vi anar prakten i Schönbrunns salar men också stanken i Wiens kloaker där de fattigaste sökte skydd. Redogörelser för den politiska utvecklingen varvas med kultur- och militärhistoriska perspektiv. Det är en berättelse om vårt södra närområde, Centraleuropa, alltför ofta förbigånget på våra breddgrader.

Elisabeth, Frans Josefs maka, i Trieste, Italien. (Foto: Per Nilson)Elisabeth, Frans Josefs maka, i Trieste, Italien. (Foto: Per Nilson)

Elisabeth. Byst på innergården till den ungerska lutherska kyrkan i Cluj, Rumänien. Erzsébet (Elisabeth) var mycket populär bland ungrarna. (Foto: Per Nilson)Elisabeth. Byst på innergården till den ungerska lutherska kyrkan i Cluj, Rumänien. Erzsébet (Elisabeth) var mycket populär bland ungrarna. (Foto: Per Nilson)

Författaren, Ulf Irheden, framför Schönbrunn i Wien. (Foto: Joel Irheden)Författaren, Ulf Irheden, framför Schönbrunn i Wien. (Foto: Joel Irheden)

 

ULF IRHEDEN (född 1964) är fil. mag. i historia och har bland annat arbetat som journalist och översättare. Redan som tonåring väcktes hans intresse för Centraleuropa. Sedan 1980-talet har han varit verksam som guide för turistgrupper i flera av de länder som en gång utgjorde dubbelmonarkin Österrike-Ungern.